lørdag 12. april 2008

NLHBUNT

Her kommer en kort oppskrift for bruk av nlhbunt:

1. PAT-B filen:
1.1 eksporter PAT-B i Summit Evolution. Du får da en *.im fil
1.2 kopier INNHOLDET i *.im filen inn i en ny fil, og kall denne *.PTB

2. Kjentpunktfilen: 
2.1 Fjern alle linjer i kjentpunktfilen som ikke skal brukes. Kun kjentpunktene som skal brukes trenger å være med i denne filen.
2.2 Øverste linje i kjentpunktfilen markerer hvor mange kjentpunkt som er med i filen. Endre denne til riktig antall.

Så er det bare å kjøre på med NLHBUNT. Husk å oppdatere prosjektparametere, spesiellt antall iterasjoner, kamerakonstant, målestokk osv.

Stripene bør også defineres slik at bildene ligger i riktig rekkefølge.

Ingen kommentarer: