tirsdag 15. april 2008

KML ny internasjonal standard

Google Earth sitt filformat for utveksling av geografisk informasjon er nå blitt akseptert og overtatt av OGC. KML er ikke så detaljert som fks; GML, men det virker som KML har grepet folket bedre. Betyr dette slutten på GML som utvekslingsformat for "vanlige" folk?

Mer om dette;
http://google-latlong.blogspot.com
http://www.opengeospatial.org/

Ingen kommentarer: