fredag 8. oktober 2010

Vi søker overingeniør til Faggruppe GeomatikkInteressert i geomatikk? Ledig ingeniørstilling med utfordrende arbeidsoppgaver i et godt miljø.
Stillingen er fast organisert ved Institutt for bygg, anlegg og transport. Instituttet har ca. 30 vitenskapelig ansatte, 12 vitenskapelige ansatte i en deltidsstilling, 75 stipendiater, 9 postdok samt 20 teknisk/administrativt ansatte. Instituttet omfatter faggruppene Bygnings- & materialteknikk, Geomatikk, Geoteknikk, Marin byggteknikk, Prosjektledelse & anleggsteknikk og Veg & transport. Mer informasjon om instituttet finnes på www.ntnu.no/bat.

Arbeidsoppgavene omfatter i hovedsak:
• Deltakelse i laboratorie- og feltarbeid
• Deltakelse i undervisnings- og forskningsoppgaver
• Veiledning til studenter i masterstudiet
• Anvendelse, tilpassing og utvikling av utstyr og programvare

Stillingen vil ha spesielt ansvar for geomatikk sin laboratorievirksomhet innen geodesi, fotogrammetri og geografisk informasjonsvitenskap. Inkludert vil også være relevante undervisningsoppgaver innen de tre nevnte fagfeltene. Den som tilsettes vil arbeide selvstendig og i samarbeid med instituttets vitenskapelige personell.
I laboratorievirksomheten inngår bruk av utstyr som laserskannere, fotogrammetriske arbeidsstasjoner og kameraer, samt landmålingsutstyr som GNSS(GPS)-mottakere. I tillegg vil vedlikehold og tilpassing av programvare innen hele fagområdet geomatikk være aktuelle arbeidsoppgaver.

Mer informasjon: http://nettopp.ntnu.no/

Søknadsfrist: 20.10.2010.

Kontakt Terje Skogseth for mer informasjon

Ingen kommentarer: