onsdag 22. september 2010

GeoForum 2011 - Innspill til presentasjoner!

GeoForum 2011 avholdes i Oslo 6. - 8. april. Allerede nå tar vi imot innspill og forslag til presentasjoner!

Jeg vet at det gjøres mange spennende prosjekter innenfor geomatikk både hos bedrifter, studentprosjekter og forskningsprosjekter - disse kan være veldig nyttige å presentere på GeoForum. Det er ingen krav om noen "papers" eller lignende til GeoForum så jeg oppfordrer dere til å sende inn 10 linjer om et av prosjektene dere har jobbet med / jobber med og prøver å få presentert det på GeoForum.

Husk på at prosjektene ikke trenger å være revolusjonerende! Det kan godt være "work in progress" etc.

Jeg håper på innspill som for eksempel: "Mobile kart / Apps", "Web kart / server/client side", "Virtual reality (3d)", "Augmented reality" osv. Altså en litt mer moderne tolkning av geomatikk-begrepet. Vi tar gjerne imot innspill fra andre fagområder også! Spesielt fra den mer datatekniske siden av geomatikk, men også andre som anvender geomatikk på gode måter.

I tillegg så håper jeg på å få arrangert en utdanningssesjon myntet på lærere/rådgivere samt også geomatikere og elever. Denne sesjonen tenker jeg kan ha konkrete anvendelser av geomatikk i utdanning - spesielt med sikte på videregående skole. Tema for dette kan fks være: "Google Earth i historieundervisningen - en introduksjon", "Kart i skolen; Hvordan og hva bruker jeg det til", "Geomatikk: Hva er det for noe?" og lignende. Altså veldig konkrete og praktiske anvendelser av geomatikkfaget som lærere kan "ta med seg hjem" og bruke direkte.

"Call for papers" finner du på http://www.geomatikk.ntnu.no/GeoForum/Call_for_papers_GeoForum2011.pdf

Se mer på http://www.geokonferanser.no/ og meld inn dine forslag på 
http://www.geokonferanser.no/index.php/temaforslag

Send gjerne linken til kolleger og kjente som kan ha noe å bidra med her!

Ingen kommentarer: