lørdag 3. oktober 2009

Innendørs google maps

Micello Inc. har store planer om å "revolusjonere" kartverden ved å inkludere innendørskart i google maps. Foreløpig er det en god del større bygninger som er lagt inn, men de har store visjoner og lover svært enkel "produksjon" av kartene.

Dette er svært interessant! Innendørskartografi er absolutt noe det burdes arbeide mer med - igjen bør kartografi som fagfelt prøve å få et fortrinn på anvendelsene.

Et prosjekt som går i GIB2 denne høsten tar sikte på å lage en prototyp for innendørskart over NTNU campuser - resultatet av dette blir veldig spennende!

Mer om micello:


Ingen kommentarer: