onsdag 15. oktober 2008

Posisjonering i Firefox

Firefox 3.1 vil komme med muligheter for å finne den geografiske posisjonen til browseren og dermed åpne et hav av (semi-) automatiske websider. Selve posisjoneringen vil kunne foregå på mange måter, GPS, WLAN-triangulering?, IP lookup, manuell etc.

De vil angivelig følge en ny W3C-spesifikasjon på geoposisjonering som gjør det hele enkelt å bruke for alle.

Funksjonaliteten finnes som en eksperimentell add-on allerede, ellers har prosjektet en egen lab-side

Dette blir spennende!

Ingen kommentarer: