onsdag 1. oktober 2008

Posisjon vs. sosiale nettverk

En litt satirisk tegneserie-stripe som fokuserer på hva som kan skje hvis posisjon brukes utelukkende som likhetssøk. Kanskje også litt formanelse om kritisk tanke rundt "Tobler's first law of geography"Ingen kommentarer: