tirsdag 30. september 2008

Geomatikk i media

Bladet Gemini, som er et blad som bringer forskningsnytt fra NTNU og SINTEF har i sitt siste nummer en artikkel om bruk av satellitt-altimetri, dvs høydemåling utført ved hjelp av satellitter til bruk for å overvåke havets tilstand. Disse modellene er utviklet av professor Hossein Nahavandchi og doktorgradsstipendiat Kourosh Ghazavi ved NTNUs geomatikkgruppe.

Octas-prosjektet har dessuten påvist store regionale variasjoner i havnivået i de nordiske havene. Disse variasjonene skyldes dels varme og salt som blir tilført havstrømmene, men også oppvarmende eller nedkjølende effekt av atmosfære og havis.

En viktig brikke i dette arbeidet har vært å forbedre teknologien for overvåkning. Verktøyet kalles satellitt-altimetri – høydemåling utført ved hjelp av satellitter. Teknologien i seg selv er ikke ny, den har vært brukt til oppmåling av landområder i årtier. Nyheten er at NTNU-forskere har funnet metoder for å anvende den på havområder.


Les hele artikkelen i Gemini

1 kommentar:

LarsH sa...

denne artikkelen er faktisk i dagbladet også. se: http://www.dagbladet.no/art/forskning/miljoe/3421104/