onsdag 14. mai 2008

WordWide Telescope

Microsoft har lansert en (meget sterk) konkurrent til Google Sky(/Earth); WorldWideTelescope

Systemet er veldig bra lagd, spesielt bra er Guided tours som jeg ser for meg må ha stor verdi i en undervisningssammenheng! Sjekk ut Guided Tours fra en TED konferanse:


Ingen kommentarer: