tirsdag 4. desember 2007

Kunnskapsbase for Geomatikk

Etterhvert er det blitt produsert ganske mange oppsummeringer og lignende av studenter ved Geomatikk (og NTNU generelt). Siden informasjonen rundt fag er ganske laber, og kompendier/pensum ofte er ganske omfattende, så er en wiki et ypperlig sted for å dele slik informasjon/kunnskap.

Wiki'en er for tiden hostet på en privat linux-boks, så addressen er litt knotete. Det er to alternativer:
- Redirect/masking: http://geomatikk.redirectme.net
- Direkte addresse: http://hjalmar.eksplisitt.net/geomatikk/

Oppfordring til alle som sitter på noe som helst, del det med andre! Legg inn en side, eller oppdater en side på wiki'en!

Forventer at alle geomatikk-spesifikke prosjekt-/masteroppgaver samt oppsummeringer blir publisert der!

Dette vil kunne bidra til at Geomatikk blir mer kjent og er svært nyttig for alle som skal velge/ta fag.

Ingen kommentarer: