onsdag 28. november 2007

Mer Google! Visualisering av terrengmodell

Google Maps har (alltid?) hatt en underliggende terrengmodell blant annet for å tilpasse ortofoto bedre til terrenget. Nå har de lagt inn en ny "feature" hvor selve terrengmodellen er visualisert med fargegradering og skyggelegging. Ingen store teknologiske utfordringer og kanskje bare å forvente. Allikevel, "terrain"-knappen viser dette. En mangel er at det ikke finnes noen hybridvisninger til "terrain" - hadde det ikke vært naturlig å kombinere "standard" med "terrain"?

http://google-latlong.blogspot.com

Ingen kommentarer: