torsdag 3. februar 2011

Natural Earth vektordata tilgjengelig som Google Fusion Table(s)

Bjørn Sandvik som står bak Thematicmapping.org har gjort et eksperiment på å gjøre vektordata tilgjengelig igjennom Google Fusion Tables. Data som er tilgjengelig er vektordata (KML, GML, GeoJSON og wkt) fra Natural Earth.

Se mer på:


Ingen kommentarer: