tirsdag 15. februar 2011

Artikkel i CaGIS

I aprilutgaven til Cartography and Geographical Information Science (CaGIS) har jeg fått publisert en artikkel basert på posteren jeg presenterte i Orlando på AutoCarto2010. Artikkelen har tittelen; "IndoorTubes - A Novel  Design for Indoor Maps".
 Denne artikkelen presenterer en idé om å lage kart over bygninger basert på stilen/designen til typiske metrokart (tube maps). Kart over bygninger er ofte representert med etasjeplaner, ofte tatt direkte ut fra et arkitektprogram eller lignende. Et hovedproblem er når man ønsker å kartlegge flere etasjer i samme kartbildet. Dette kan være spesielt relevant når man ønsker å legge på sanntidsinformasjon i kartet og ønsker å se informasjonen på alle/flere etasjer samtidig.

En situasjon hvor jeg tror dette kan være spesielt nyttig er på sykehus. Sykehus har unektelig mange etasjer (og flere bygg) og pasienter, leger, sykepleiere, roboter og utstyr beveger seg rundt i disse. For å få en optimal drift av sykehuset er det viktig at alle disse samarbeider. Å vite posisjonen (og kanskje statusen) til disse vil muligens føre til bedre samarbeid.
Et annet anvendelsesområde er på arbeidsplasser eller et universitet. Studenter (og ansatte) kan kanskje i nær fremtid "sjekke inn" innendørs på Facebook og "poste" sin status. Men hva skal man vise da? Utendørskart fungerer jo dårlig. Her kan det være nyttig å ha et enkelt oversiktskart som viser at "Per, Pål og Mette er i kantina og kjeder seg", "Jorunn sitter på øvingsforelesning" og "Alexander er på kontoret". Ved å vise et kart over dette kan man se enkelt hvor ting skjer i forhold til hverandre. Tobler's Law kan jo for eksempel anvendes ganske raskt: "Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things".

Sjekk ut artikkelen når den kommer i CaGIS!

(ps. jeg holder på å sjekke ut copyright og muligheter til å legge den ut på blogger)

Ingen kommentarer: