mandag 16. august 2010

#ffgeo på Twitter

James Cheshire (http://spatialanalysis.co.uk/) har tatt initiativet til #ffgeo på Twitter. Det vil si Follow Friday Geo. Follow Friday er et Twitterfenomen for å spre og fange opp interessante Twitrere. Hver fredag så kan man twitre navnene til interessante mennesker som er verdt å følge på Twitter, samtidig bruker man hashtaggen #ff eller mer spesifikt, fks. #ffgeo for geografisk relaterte. Et eksempel:

This weeks #ffgeo goes to @atlefren @esisa @thierry_g and @vicchi Thanks for being geointeresting.


Ingen kommentarer: