torsdag 27. mai 2010

Slimsopp gjør GIS analyser

Forskere har "grodd" slimsopp på et kart over Japan med "slimsoppmat" utplassert på de største byene. Resultatet viser at slimsoppen gror et nettverk likt det eksisterende Japanske jernbanenettverket.


1 kommentar:

Alexander Nossum sa...

Kult!

Hvorfor streve med avanserte algoritmer som replikerer oppførselen til dyr når dyr kan gjøre analysen selv:)