onsdag 14. april 2010

Presentasjon av gruppeprosjekter "Fremtidens Kart"

21. april er det presentasjon av prosjekter i landsbyen "Fremtidens Kart". Presentasjonene starter fra 08:30 og utover i R54. Alle er invitert til å høre på presentasjonene!

Gruppene har jobbet med ulike problemstillinger rundt fremtidens kart. Blant annet er det fokus på innendørskart på universiteter så vel som store butikker - mobil, embedded og "vanlig" skjerm. Intelligente brukertilpassede bykart og posisjonering ved akselerometer er også berørte problemstillinger.

Velkommen til presentasjonene!

R54 befinner seg over Realfagskantinen i 2. etg i Realfagsbygget.

(http://www.geomatikk.ntnu.no/eit-gis/2010/04/presentasjon-av-prosjekter/)Ingen kommentarer: