mandag 19. april 2010

Nettskap 2.0 - 2.5 millioner deles ut!

Har du en god idé til et web 2.0-prosjekt?

Systemer som inkluderer webkart er veldig godt egnet for web 2.0-ideologien. Fks. innrapportering av "feil og mangler" i det offentlige rom. Hvor er vennene mine (kanskje allerede lagd). Samt større prosjekter som OpenStreetMap.

Regjeringen (kunnskap og fornyings ... dep.) har startet Nettskap 2.0 og deler nå ut 2.5 millioner til gode (små) prosjekter - så fremt prosjektene er gode.

Sitter du på en idé som du ikke har fått gjennomført? Søk nå! (frist 9. mai)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/kampanjer/nettskap.html?id=599571

Ingen kommentarer: