torsdag 4. februar 2010

3D kart fra 3D-printer

Tredimensjonale kart er ganske stilige - enda mer stilig er det når prosessen med å lage disse kan mer eller mindre automatiseres. Under er et bilde fra arbeid på Høgskolen i Gjøvik om å lage 3D kart ved hjelp av en 3D-printer. En rapport fra dette arbeidet er tilgjengelig på:
http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_10122Ingen kommentarer: