torsdag 12. november 2009

Julegave fra Statens Kartverk

Statens Kartverk åpner kartdataene sine og skal tilby gratis WMS-tjenester fra 1. Desember 2009! Mer her: http://www.statkart.no/Gratis+karttjenester.d25-SwJfY1-.ips

Tjenestene omfatter det meste av generelle kartdata de sitter på - mer detaljert om dette her:
http://www.statkart.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=14087

WMS-tjenestene er begrenset til 300 kall pr. bruker pr. døgn - hvorvidt dette er pr. klient eller pr. system er enda litt uklart.

I tillegg til WMS-tjenester tilbys også tilgang til en cache av de, antakligvis, mest brukte WMS-kallene. Dette er kalt CACHE-tjenesten. Begrensningen på den er 10000 kall/bruker/døgn. Igjen usikkert hvor begrensningen ligger.

Alt i alt er dette veldig veldig bra! Gratulerer SK - endelig kom dere på banen!

1 kommentar:

Atle Frenvik Sveen sa...

Grensene er på klientsiden har vi jo nå funnet ut.

Og som skrevet på nrkbeta: dette er absolutt et skritt i riktig retnign, men man er ikke i mål enda.