fredag 15. mai 2009

Kart vs. tekst

Et doktorgradsprosjekt, sponset av forskningsrådet, skal se på forskjeller i uttrykksmuligheter (expressiveness) mellom kart og tekst.

Generelt kan dette strekkes til forskjeller i uttrykksmuligheter mellom visuelle framstillinger og ikke-visuelle framstillinger. Veldig interessant!

Hypotesen er at tekst kan fange og kommunisere mer enn kart kan. Spesielt ambiguerende informasjon (i.e. selvmotsigelser etc)

Jeg har, naturligvis, en motsatt holdning - at visuelle framstillinger kan fange og kommunisere vel så godt som tekstlig framstilling. Men, at kompleksiteten til visuelle framstillinger naturligvis vil øke i tråd med kompleksiteten i informasjonen - som tekst også ofte gjør.

Hva tror dere?

Ingen kommentarer: