mandag 9. mars 2009

Uttrykning uten GPS

GPS er visstnok ikke vanlig i brannbiler - og argumentene for at det ikke er så nyttig er forsåvidt der;
...Man må tenke lenger fram enn som så. I forhold til utrykning bør man vite hvor man skal og hvordan man skal komme dit i forhold til trafikale forhold som kø, og i disse dager snø og andre hindringer før man kjører ut. Inne i Oslo er lokalkunnskap mer egnet, sier han. (dn.no)
Det egentlige problemet er altså at menneskene (stort sett) er bedre til å navigere enn GPS'en. Her burde det jo absolutt være muligheter for å forbedre informasjonsflyten for kritisk navigeringsoppgaver. Det er jo et hav av geografisk informasjon som potensielt har nytteverdi, spesielt; kjøreforhold, kø, avstengte veier osv. Hvorfor finnes det ikke systemer som kan ta imot all informasjonen, filtrere og vise den relativt til hvor man er og hvor man skal? Og på en sånn måte at det ikke blir noe videre ekstra belastning for brukeren? Eller finnes dette allerede?

Ingen kommentarer: