fredag 7. november 2008

Call for action: Wikipediaopprydning

Jeg snubla innom norske Wikipedias artikkel om Laserscanning i dag, og fant at den er merket med: Snever, trenger en opprydning og Uencyklopedisk.

Etter å ha sett dette sjekket jeg artikklen om Geomatikk, som også er noe tynn. Fra denne fant jeg ut at artiklene om både fotogrammetri og geodesi er stubs (korte). Artiklene om og kartografi er lengre og bedre, men kan sikkert forbedres de også.

Fagfeltene fjernmåling og hydrografi har ingen artikkel i det hele tatt. Ergo kan man vel slutte at geomatikk har en laber tilstedeværelse på wikipedia..

Så min oppfordring er å prøve å rette på dette, ved å fikse opp de artiklene som er mindre bra. Jeg vet man har det travelt nå, men sett av en liten halvtime hvis du føler deg kallet!

1 kommentar:

Alexander Nossum sa...

Burde nok være mer og bedre informasjon, men det skal sies at den engelske utgaven av Wikipedia har relativt mye rundt Geomatics og relaterte temaer.

Uansett, norsk versjon burde også bli bedre!

En måte hvor bidraget går begge veier er å inkludere Wikipedia-oppdateringer som en del av øvinger i fag. Uten noen konkrete eksempler for hånden. Men dette burde være høyst oppnåelig. Oppfordring til faglærere! Er også en fin måte å lese til eksamen. Fks; Geomatikk-faget; hva er egentlig ortofoto? Oppdater wikipedia-artikkelen ift. pensum. Hva er geoiden.. Hva er egentlig Geomatikk? Hva er LIDAR? osv. Tror læringsutbytte er fenomenalt større ved å skrive/endre på en tekst en å kun lese teksten.