mandag 20. oktober 2008

Norge begår dødssynd

EU har kommet med direktiv om at medlemslandene skal frigjøre sine kartdata, altså gjøre de "gratis" tilgjengelig. Norge, derimot, er grådige og tviholder på å få betaling for bruk.

Sitat fra dagensit.no:
"...vi ser neppe rekkevidden av hva teknologien kan benytte denne type data til..."

Noe jeg sier meg gladelig enig i. Hvorfor ta betalt for datagrunnlaget når potensialet for merverdi på det er så mye større?

Ingen kommentarer: