onsdag 29. oktober 2008

IBM on GIS første del.

DeveloperWorks hos IBM har lansert en serie med artikler om GIS - i første del begynner de med det grunnleggende. Det ser ut til at de sikter mot et publikum uten noen bakgrunn innenfor Geomatikk. Kan være interessant å følge med på.

Abstract:
Businesses and educational and governmental institutions are increasingly using geospatial information systems (GIS) to solve real-world problems. GIS offers many new ways to visualize information, collaborate, and do business. In this article, learn the basics of GIS. Explore open source and proprietary software considerations, a basic GIS architecture, and how GIS is used to solve problems in various industries.

Første del

Ingen kommentarer: