torsdag 11. september 2008

Fremtiden til søk

En post Google hadde om "The future of search" avdekker de tanker om hvilke emner de ser på som viktige i fremtiden for søk, blant disse er:
"[...]incorporating user location and context will be pivotal in increasing the relevance and ease of search in the future."
En liten påminnelse fra en relativt stor aktør om at posisjon er viktig, og vil bli viktigere i fremtiden.

Ingen kommentarer: