lørdag 6. september 2008

Forskningsresultater ved Geomatikk

Tips fra PHD-stipendiaten vår;

Her er ein link til ein artikkel om Åknes prosjektet som omfattar mellom anna geomatikk (digitale terrengmodellar og visualisering, sjå animasjon i artikkelen:

http://www.forskning.no/artikler/2008/august/191370

Trond Nordvik har samlet den geologiske informasjonen forskerne har skaffet seg gjennom feltstudier, og sammenfattet den i en tredimensjonal modell som gjør det mulig å bevege seg rundt og gjennom rasområdet


Ingen kommentarer: