tirsdag 16. september 2008

Augmented reality - Call for applications!

Augmented reality (AR) er fantastisk tøft! Kort fortalt går det ut på å blande virkelighet med virtuell virkelighet. Dette vil fks. si å legge et virtuelt 3D-objekt oppå et fotografi slik at det framstilles som om det skulle vært en del av bildet - altså i rommet. Mulige anvendelser for dette kan være; arkitektmodeller og bildet fra byggeplass, historiske turer i en by (bygninger fra forskjellige epoker), geografiske kart (temakart) lagt "inn" i virkeligheten, Point-of-interest direkte der de faktisk er, osv osv. Altså er det nok av anvendelser - men lite som faktisk er satt ut i livet.

For Geomatikk bør dette falle ganske bra inn siden Fotogrammetri behandler bilder/modeller av virkeligheten og GISc behandler konseptualisering av virkeligheten - AR kan åpne for en kombinasjon av feltene. Geodesi vil jo naturligvis være grunnsteinen for en "real-life-anvendelse" (posisjonering).

Grunnen til at det ikke er fryktelig mange kommersielle anvendelser er antakligvis kompleksiteten i dette. Potensielt dyrt utstyr og ganske avansert teori. Allikevel burde det være et område som burde kikkes nøyere på.

Linker;
Pragmatic programmer AR
ARTag utviklingsbibliotek

Eksempel fra Armusement (kanskje dødt?)


Ingen kommentarer: