mandag 4. august 2008

Merkevarebygging i geomatikkbransjen

Studietilbudene som grenser til geomatikkbransjen har de siste årene slitt med for dårlig søkning. Dette har i en bransje som går i medvind, medført en stor underdekning av nyutdannede kandidater. Mangel på nyutdannede kandidater er tatt opp "internt" i bransjen flere ganger, bl.a. på egen sesjon for utdanning, kompetanse og rekruttering på GeoForum 2008 i Bodø. Her etterlyste Øystein Halvorsen et felles ”varemerke”. Foredragstittelen Øystein Halvorsen hadde fått, var: "Hva slags kandidater har bransjen bruk for?" Men: Er det gitt at alle vet hvilken bransje det er snakk om?

Dette er innledningen på en artikkel i den nyeste utgaven av Posisjon, medlemsbladet for GeoForum. Forfatterene ser på bruken av begrepet Geomatikk, hvordan forskjellige bedrifter bruker det og om manglende forståelse for begrepet har skyld i den lave rekrutteringen. Absolutt en artikkel å lese, mange gode poenger som jeg tror noen og enhver bør tenke over.

Posisjon finnes for nedlasting på http://geoforum.no/omGeoForum/posisjon/posisjon-2008/posisjon-nr.-3-2008/view

Ingen kommentarer: