mandag 2. juni 2008

Mobil sosialisering

Whrrl er et system som integrerer geografisk plassering i en sosial applikasjon. Essensielt går det ut på at alle kan "tagge" fysiske steder med fks; grad av tilfredshet, type sted osv.. Videre kan man se hva venner synes om stedet, hva andre synes osv..

Dessverre er det kun støttet for Blackberry's, men rykter sier at IPhone snart får støtte.

Dette er stilig! Hvorfor er det ikke utbredt mer? Fks ved å utnytte triangulering mer (WLAN, GSM, GPRS/EDGE, Bluetooth), selv om dette gir dårlig presisjon så kan det brukes som et startpunkt for "manuell" plassering i et kart e.l.

Ingen kommentarer: