fredag 27. juni 2008

Alle skal ha WS'er, alle skal ha kart, ingen georeferer

Ganske mange store institusjoner har etterhvert begynt å følge tjeneste-orienteringshypen og gi ut data de sitter på i maskinforståelig format. Vanligvis er det å finne i XML, JSON og lignende "løse" strukturer. Dette er virkelig framskritt og åpner for nye spennende gratis tjenester i sann Web2.0 stil.

Videre er det blitt svært populært å vise informasjon i et kartbilde - nesten slik at det blir tåpelig til tider. Allikevel er det populært og brukere liker det.

Men. Hvorfor er det så lite fokus på å definere en maskin-forståelig plassering av informasjonen? Ganske mange tjenestetilbydere gir ut informasjon som faktisk er plassert geografisk (ganske nøyaktig) , men kun på et menneskelig-forståelig format, typisk; "Vest-agder, kristiansand, kongensgate 32".

Siste eksempel jeg fant på dette er aftenposten sin visning av vegdata fra statens vegvesen:
http://www.aftenposten.no/
http://www.vegvesen.no/

Vegdata kan man si er geografisk veldefinert, allikevel er det ikke geografisk plassert i XML'en deres. En kan argumentere for at dette er noe nytt de nettopp har begynt med og at det kanskje er litt manglende framtidsvisjoner (kun XML er vel snart litt out-of-season), men de har en plan for videre utvikling med RSS-feeds og lignende - ikke et eneste sted er det snakk om plassering!? Her er det så enkle grep de kan ta for å eksplodere anvendelsesområder, i fleng nevnes; GeoRSS, KML, GML, Enkle polylinjer. De vet jo tross alt hvor veiene sine er i verden - hvorfor ikke dele dette også i meta-informasjonen de allerede gir ut?

Er det blitt slik at de som kan konvertere naturlig-språk posisjoner til koordinater er de nye verdensherrene?

1 kommentar:

Atle Sveen sa...

Du har et MEGET godt poeng. jeg gikk inn på aftenposten sin vegmelder og idet jeg så kartet forventet jeg at jeg ville få markert HVOR det var problemer.

Men neida, kartet brukes kun til å velge fyle?!?! Det er kartbruk man kunne fått til med HTML i 1995.

Det skyldes vel som sagt at vegvesenet ikke georefererer xml'en sin, men alikevel!

Geodata snakka jo litt om dette når de presenterte for oss, da i forbindelse med politiloggen, den var også preget av "hjørnet Karl Johan og nabovegen" etc etc.

Problemet ligger vel i vegvesenets tilfelle i at det de nå publiserer er noe de har fra før, de har bare valgt å publisere det. Skulle de begynnt å georeferere det måtte de vel brukt noe penger på det.

For selv om de har et polygon som representerer E16 er den lang, og det å gjøre om "Haukelifjell, ved Haukelitunnelen" til en linje eller et punkt er vel værre.

Men jeg tror nok dette er noe som kommer, bruken av geografisk informasjon på web er jo fortsatt i sin spede begynnelse, brukerene vil bli mer kravstore etterhvert. Spranget fra ingenting til noe halvgodt er mer enn bra nok for mange i første omgang, når det halvgode mister nyhetsverdien må man gjøre det godt!

(Føler meg forresten litt truffet når du sier at "det blitt svært populært å vise informasjon i et kartbilde - nesten slik at det blir tåpelig til tider", føler jeg meg en smule truffet ;))