torsdag 8. mai 2008

Studentoppgave: GIS Databaser

I faget Avanserte Databasesystemer jeg har nå i vår var øvingsopplegget byttet ut med et litteraturstudie. Dvs vi skulle lese et minimum av 10 "gode konferansar/journalar innanfor fagområdet" og skrive en 10-siders tekst som oppsummerer disse. GIS-menneske som jeg er valgte jeg å skrive om GIS Databaser, dvs databaser til bruk i GIS-formål.

Mer informasjon samt link til artikkelen finner du på:
HC SVNT DRACONES

Ingen kommentarer: