mandag 21. april 2008

Svak universitetskultur?

Etter en ekstern evaluering av NTNU har komiteen kommet fram til en vurdering. Blant annet påpeker de:
[...]Men veldig mange kurs er obligatoriske, og det er få muligheter for å gjøre egne valg etter at en har bestemt linje,[...]
og
[...]bøtet på ved å dele den femårige siv.ing.-utdanningen opp i en 3 + 2-modell.[...]
Her er jo Geomatikk forut for sin tid! Fleksibiliteten er muligens den beste av alle siv.ing. retninger. Modellen baseres på 2+3, og fremmer akkurat en senere grad av spesialisering. Dette bør fremheves sterkere som et ledd i rekrutteringen.

Mer om evaluering fra universitetsavisa.

Ingen kommentarer: