tirsdag 22. april 2008

Kraftig GIS-vekst offshore

offshore.no skriver at olje- og gassnæringen har blitt storbrukere av GIS-løsninger.

"Tidligere var GIS et fenomen for de spesielt interesserte i oljeselskapene, men de siste årene er både løsningene og programvaren blitt en del av den daglige virksomheten og et viktig verktøy i analyser og beslutninger."

Har selv jobbet offshore med kartlegging av havbunnen, og kan melde om at det er et STORT forbedringspotensiale i programvaren de bruker.

En annen ting er jo at de bruker mulitstråle-ekkolodd (multibeam) for å kartlegge havbunnen. Så kanskje det er på tide å få inn et "lydbølge"-fag i studieplanen til geomatikk?
Ingen kommentarer: