fredag 18. april 2008

Ekskursjon for Geomatikk

Sidan det er snakk om å gjennoppta tradisjonen med eigen ekskursjon for geomatikkstudentar:

Her er eit par linkar til ekskursjonar 10 år tilbake i tid.

http://www.geomatikk.ntnu.no/reise/reise96.html
http://www.geomatikk.ntnu.no/reise/x-tur98/


Litt gamaldagse web-sider...men det er jo ei stund sidan.....

Ingen kommentarer: