mandag 17. september 2007

Skråbilder på GPS

Selskapet Blom Geomatics, kjent for skråbildene på bla.a. Gule Sider har utviklet en teknologi for å bruke disse skråflyfotofrafiene i en navigasjons-GPS for bilder.

Aftenposten har testet en prøveversjon av systemet i Oslo, og ut ifra skjermbildene å dømme virker dette spennende!

Det skal nevnes at Blom kanskje har vært ovrdrevent ute med reklameringen, som siste avsnitt i reportasjen sier:

"Nøyaktigheten i materialet er svært god. I en egen PC-applikasjon kan man bare ved å klikke vilkårlig i bildene få opp opplysning om høyde over havet, veinavn og adresser. Til og med måle
høyde, bredde og areal på bygningene."

Blom Geomatics hadde en representant på Kartdagan i vinter, der vi ble vist en demonstrasjon av dette programmet, her var representanten imidlertid veldig påpasselig med å påpeke at nøyaktigheten på flatemål ikke var noe spesielt å stole på, men at det kunne "gi en omtrentelig pekepinn". Alt til sitt bruk!

1 kommentar:

Alexander Nossum sa...

Morsomt!

Kanskje Blom Geomatics kan være interessert i en "bed.press" for oss på geomatikk? Eller er noen på geomatikk interessert i det? :)